top of page

מדיניות החנות

כללי

 • לונה-לו הינה חנות הפועלת באמצעות מסחר מקוון המאפשרת ללקוחותיה לקנות ממגוון המוצרים המוצגים באתר האינטרנט. המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באמצעות רכישה מאובטחת באתר האינטרנט של לונה לו.

 • פרטי עוסק: לונה-לו 558462971, כליל ד.נ. אושרת 2523300

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין לונה-לו. על כן, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לבצע כל רכישה באמצעות האתר.

 • הזכות להשתמש באתר ולבצע רכישה של מוצרים מותרת רק לבני 18 ומעלה.

 • הגשת פרטים כוזבים על ידי לקוח בעת ההזמנה מהאתר הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לונה-לו שומרת לה את הזכות לבטל כל זכייה, כל עסקה או כל רישום לאתר למי שהגיש פרטים כוזבים או לכל מי שמנסה לפגוע בניהול התקין של האתר, בהתאם לשיקול הדעת של החברה, וכן שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לסרב לאפשר למשתתפים לא רצויים ולא אמינים גישה לאתר.

 • אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של לונה-לו ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן לונה-לו נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

רכישת מוצרים 

 • המוצרים המוצעים למכירה באתר מפורטים בעמודים של האתר. תמונות המוצרים לא תמיד תואמות למציאות, לעתים הם מובאות לשם המחשה בלבד.

 • לונה-לו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

 • לונה-לו מתחייבת לספק מוצר ללקוח רק לאחר שתמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

 • לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי תישלח ללקוח הודעה על אישור העסקה. 

 • מוצר שהוזמן ואינו נמצא במלאי- אם המוצרים המוצגים באתר אזלו לאחר ביצוע הזמנה, הלקוח יקבל הודעה על כך בשיחה טלפונית או באמצעות שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני, בהתאם לפרטי התקשורת שנמסרו בעת הרישום. במקרה כזה, לונה-לו תציע מוצר חלופי הדומה באופיו ובמחירו למוצר שאזל. אם יקבל הלקוח את הצעת החברה, פרטי ההזמנה יעודכנו, אם יסרב הלקוח לקבל את ההצעה, הזמנת המוצר תימחק והלקוח לא יחויב בתשלום.

 • כל המוצרים באתר כוללים מע”מ.

 • דרך ההתקשרות עם הלקוח תיעשה בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו בעת הרישום.

 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה ויידרש ליצור קשר עם שרות הלקוחות של “לונה-לו” לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ההזמנה מבוטלת.

 • מבצעים- כל המבצעים הם עד גמר המלאי או תאריך שנקבע מראש וניתנים להפסקה חד צדדית ע"י הנהלת החנות. מוצר שנרכש במבצע לא יוחלף במוצר שנרכש במחיר מלא. 

אחריות

 • בעת רכישה של מוצרים באתר תינתן ללקוח אחריות בהתאם לנאמר בדף המוצר באתר וגם בחשבונית הרכישה. לחלק מהמוצרים ניתנת אחריות של לונה-לו ולחלק מהמוצרים ניתנת אחריות למוצר על ידי יצרן.

 • לכל מוצר יש תקופת אחריות שונה. תקופת האחריות מצוינת בבירור בדף המוצר באתר וגם בחשבונית הרכישה.

 • החברה לא תהיה אחראית למוצר במקרים שבהם ניכרים במוצר סימני פגיעה, נגרם למוצר נזק או בלאי בלתי סביר או נעשה תיקון על ידי גורם בלתי מוסמך במקום על ידי היצרן או החברה.

 • לונה לו שומרת לעצמה את הזכות להחליט על החלפת המוצר או תיקון המוצר, במסגרת האחריות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות פרטיות

 • לונה-לו מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה כדי לשמור על פרטיות הלקוח ועל סודיות הפרטים שנמסרו במהלך השימוש באתר.

 • תהליך הרכישה בחנות נעשה בצורה בטוחה באמצעות סליקת אשראי. המידע הרגיש שהלקוח מספק מוגן ועומד בדרישות אבטחה ובתקן PCI-DSS. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לא נשמרים אצלנו.

 • פרטי הקשר שנמסרו על ידי הלקוח (שם, כתובת, אימייל…) נשמרים אצלנו בבטחה במאגר מידע שלונה-לו היא בעליו הבלעדיים. המידע על פיו ניתן לזהות את הלקוח לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף צד ג' בשל כל סיבה שהיא ללא הסכמת הלקוח, מלבד מידע הכרחי להשלמה יעילה של בקשה ו/או עסקה, כגון משלוח הזמנה, או לחלופין אם הלקוח ביקש לקבל עדכונים שוטפים.

 • אנו נוקטים בכל האמצעים הדרושים לשם שמירת הפרטים האישיים של לקוחותינו, כל זאת עפ”י חוק הגנת הפרטיות (התשמ”א, 1981), אך אם על אף כל האמצעים הבטיחותיים שנוקטת לונה-לו כדי לשמור על סודיות מאגר הלקוחות, יצליח צד שלישי לחדור למידע המאובטח ולהשתמש בו לרעה, ללקוח לא תהיה טענה, תביעה או כל דרישה כלפי החברה.

bottom of page